Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie, mede door wijziging van wet- of regelgeving, verouderd of niet meer correct is. Tevens geldt dat de inhoud van deze website niet is gericht op gebruik door bezoekers in een ander land of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens op de website van Accountantskantoor Snippe zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als vervanging van een professioneel advies of oordeel van een accountant of belastingadviseur. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Voor een advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van de accountants of adviseurs van Accountantskantoor Snippe. Accountantskantoor Snippe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De bezoeker dient zich te realiseren dat bepaalde links op de website Accountantskantoor Snippe kunnen leiden naar informatie die niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd en/of bijgehouden. Accountantskantoor Snippe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op gelinkte websites. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Accountantskantoor Snippe.

VRAGEN? AARZEL NIET NEEM CONTACT MET ONS OP.