Zoeken in ons nieuwsarchief:

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18-01-2018 | In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het arbeidsvoorwaardenreglement stond dat het deel uitmaakte van de individuele arbeidsovereenkomst. Het reglement bevatte een wijzigingsbeding. De vraag was of tussen de werkgever en de OR overeen te komen wijzigingen van het arbeidsvoorwaardenreglement gevolgen ... lees meer

Intrekking wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

Intrekking wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

17-01-2018 | In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over een uitbreiding van het kraamverlof. Volgens deze plannen wordt het bestaande kraamverlof uitgebreid met drie volledig betaalde verlofdagen en vijf weken aanvullend verlof met recht op een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon. In verband met deze plannen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het in 2016 ingediende ... lees meer

Schadevergoeding wegens afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

Schadevergoeding wegens afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

17-01-2018 | De kantonrechter heeft een werkgever wegens het afbreken van de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst na afloop van een eerdere arbeidsovereenkomst veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Volgens de kantonrechter waren de onderhandelingen zo ver gevorderd dat deze niet zomaar afgebroken hadden mogen worden. De werkneemster had gezegd dat zij 36 uur verdeeld over vier ... lees meer

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17-01-2018 | Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere partij. Voor een geldig aanbod en een geldige aanvaarding vereist de wet dat de wil en de verklaring van degene die aanbiedt en van degene die aanvaardt met elkaar overeenstemmen. Wanneer een van de partijen zich erop beroept dat zijn wil niet met zijn verklaring overeenstemt, zal hij dat moeten ... lees meer

Overtreding geheimhoudingsbeding

Overtreding geheimhoudingsbeding

11-01-2018 | De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededeling te doen van zaken die hem bij de uitoefening van zijn functie ter kennis waren gekomen. De geheimhouding had ook betrekking op kennis van cliënten en relaties van de ... lees meer

Buitenlands pensioen en premieheffing

Buitenlands pensioen en premieheffing

10-01-2018 | Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de vraag of een buitenlands pensioen onderdeel was van het Nederlandse premie-inkomen van de gepensioneerde. De procedure betrof een inwoner van Nederland die een pensioen uit Australië ontving. Als inwoner van Nederland was hij verzekerd voor de volksverzekeringen en voor de Zorgverzekeringswet. De belastingheffing over het Australische ... lees meer

Bedragen kindregelingen 2018

Bedragen kindregelingen 2018

04-01-2018 | KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 198,38 6 t/m 11 jaar € 240,89 12 t/m 17 jaar € 283,40 KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2018 zijn als volgt: dagopvang € 7,45; buitenschoolse opvang € 6,95; gastouderopvang ... lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2018

Wijzigingen loonbelasting 2018

04-01-2018 | WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,35 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,55 per dag. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden ... lees meer

Diverse uitkeringsbedragen 2018

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21-12-2017 | De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen, de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW en IOAZ), de AOW-uitkeringen en de ... lees meer

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18-01-2018 | In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de Lees verder

Intrekking wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

17-01-2018 | In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over een uitbreiding van het kraamverlof. Volgens deze plannen wordt het Lees verder

Schadevergoeding wegens afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

17-01-2018 | De kantonrechter heeft een werkgever wegens het afbreken van de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst na Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons