Loading...
Lonen actualiteiten2017-01-23T14:29:09+00:00

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16-11-2018 | De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het gaat om de wetsvoorstellen Belastingplan 2019, Overige Fiscale Maatregelen 2019, Fiscale Vergroeningsmaatregelen 2019, Bedrijfsleven 2019, Implementatie EU-richtlijn ATAD1, Modernisering Kleineondernemersregeling in de omzetbelasting, Implementatie artikel 1 Richtlijn Elektronische Handel in de ... lees meer

Optimaliseer uw giftenaftrek

Optimaliseer uw giftenaftrek

15-11-2018 | De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het totaal van de giften moet de aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen overschrijden. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek bedraagt maximaal 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen. Omdat de aftrekdrempel ... lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

15-11-2018 | De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Dat houdt in dat zij het hoogste van de volgende bedragen aan salaris moeten ontvangen: 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste salaris van de overige werknemers van de bv; € 45.000. De bv mag aannemelijk maken dat het ... lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

15-11-2018 | Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat voor beide partijen gunstig zijn. U ontvangt een hogere rente dan op een spaarrekening haalbaar is en uw kinderen betalen wellicht minder rente dan zij aan de bank zouden moeten betalen. De rente voor een lening voor de eigen woning is aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar volledig ... lees meer

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

15-11-2018 | Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een afdrachtvermindering van de loonheffingen. De WBSO bedraagt in 2019 32% van het loon tot een loonbedrag van € 350.000 en 14% over het meerdere loon. Gaat u in 2019 S&O verrichten, vraag dan tijdig een S&O-verklaring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uw aanvraag moet ... lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

Controleer uw hypotheek(rente)

15-11-2018 | Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing met spaargeld verlaagt bovendien het vermogen in box 3, waardoor u mogelijk ... lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

Beperk de belastingheffing in box 3

15-11-2018 | Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1 valt het ondernemingsvermogen en de eigen woning, in box 2 vallen aandelen die een aanmerkelijk belang vormen. Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. U kunt de ... lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

15-11-2018 | Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt er in veel gevallen op neer dat de echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van de kindsdelen naar de echtgenoot gaat. De kinderen krijgen een vordering op de ... lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

15-11-2018 | De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om de bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de bv belastingvrij te verlagen van de commerciële naar de fiscale waarde. Vervolgens moet loonbelasting worden ... lees meer

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16-11-2018 | De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het gaat om de Lees verder

Optimaliseer uw giftenaftrek

15-11-2018 | De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn aftrekbaar voor de Lees verder

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

15-11-2018 | De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons