Loading...
Lonen actualiteiten 2017-01-23T14:29:09+00:00

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26-04-2018 | Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze zogenaamde 30%-regeling houdt in dat werkgevers tot 30% van de bruto beloning als een belastingvrije vergoeding kunnen betalen aan buitenlandse werknemers. De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten die dergelijke werknemers maken in verband met hun tijdelijke verblijf in Nederland. Het ... lees meer

Kamerbrief positie bedrijfsarts

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19-04-2018 | De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ondersteunen door een arbodienst of een bedrijfsarts, bijvoorbeeld bij de advisering over ziekteverzuimbegeleiding en bij re-integratie. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven ... lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

Aansprakelijkheid werkgever

19-04-2018 | Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers daardoor oplopen, tenzij de werknemer schade lijdt als gevolg van opzet of bewust roekeloos handelen.Op grond van vaste jurisprudentie zijn werkgevers verplicht om een behoorlijke verzekering af te sluiten ter dekking van schade van werknemers, die in de uitoefening ... lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12-04-2018 | De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat de volgende maatregelen. Ontslag wordt mogelijk op basis van een optelsom van redenen. Deze cumulatiegrond biedt de rechter de mogelijkheid om meerdere ontslaggronden te combineren, wanneer deze gronden ieder voor ... lees meer

Aanzegverplichting

Aanzegverplichting

12-04-2018 | Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet. Doet de werkgever dat niet of te laat, dan heeft de werknemer recht op een zogenaamde aanzegvergoeding. Die bedraagt maximaal het loon over een maand. Voor het recht op vergoeding is niet vereist dat er ... lees meer

Beantwoording vragen gevolgen brexit

Beantwoording vragen gevolgen brexit

11-04-2018 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over de gevolgen van de brexit beantwoord. Het ministerie van SZW onderscheidt drie scenario’s: Een scenario met een terugtrekkingsakkoord inclusief een overgangsperiode, maar zonder akkoord voor de periode daarna. Een scenario met een ... lees meer

Ontslag op staande voet nietig

Ontslag op staande voet nietig

11-04-2018 | Een ontslag op staande voet is door de kantonrechter nietig verklaard omdat het besluit is genomen door een persoon die daartoe niet bevoegd was. De werkgever was een stichting. De statuten van de stichting bevatten specifieke bepalingen over de benoeming, de herbenoeming en het einde van het lidmaatschap van bestuurders. Volgens deze bepalingen werden bestuursleden benoemd voor drie jaar en ... lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

06-04-2018 | Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt. Voor veel ondernemingen geldt dat daarbij onderscheid gemaakt kan worden in twee soorten personen van wie gegevens worden gebruikt. Het betreft personeel van de onderneming en de ... lees meer

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

05-04-2018 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Pensioen is in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde en daarmee de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Om die reden wil het kabinet samen met de sociale partners het pensioenstelsel aanpakken. Zij hadden tot 1 april ... lees meer

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26-04-2018 | Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze zogenaamde Lees verder

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19-04-2018 | De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal Lees verder

Aansprakelijkheid werkgever

19-04-2018 | Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons