Zoeken in ons nieuwsarchief:

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17-08-2017 | Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Wordt het hoger beroep later ingesteld, dan zal het gerechtshof het beroep in beginsel niet-ontvankelijk verklaren. De termijn van drie maanden na de uitspraak ... lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

Aansprakelijkheid werkgever

17-08-2017 | Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een uitzondering op de hoofdregel als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Een andere uitzondering geldt voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Welke maatregelen een ... lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10-08-2017 | Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat het dan om ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten door een andere oorzaak dan ziekte of gebreken. Ontbinding op die grond is alleen mogelijk als voldoende vaststaat dat sprake is van disfunctioneren, de werkgever ... lees meer

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

09-08-2017 | Wanneer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. Van ernstig verwijtbaar handelen is niet snel sprake. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat zich dat alleen voordoet in uitzonderlijke gevallen, zoals het verwaarlozen van de re-integratieverplichtingen bij ziekte van ... lees meer

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

09-08-2017 | Een van de gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat werkgevers verplicht zijn om het netto wettelijk minimumloon giraal uit te betalen. De gedachte achter deze verplichting is dat op die manier de feitelijke betaling kan worden vastgesteld. In beginsel moet het netto equivalent van het wettelijk minimumloon op een bankrekening op naam van de werknemer worden betaald. Met een volmacht ... lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03-08-2017 | De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Hoewel de Nederlandse wetgeving in die periode niet voorzag in een dergelijke uitkering, hebben vrouwelijke zelfstandigen op grond van het ... lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03-08-2017 | Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet. In hoger beroep voerde de werknemer aan dat de wet de mogelijkheid om het verzoek in te trekken alleen biedt bij het voornemen tot toekenning van een billijke vergoeding en niet bij een transitievergoeding. In deze ... lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27-07-2017 | De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor buitenschoolse opvang gaat de maximum uurprijs naar € 6,95 en voor gastouderopvang naar € 5,91. De inkomensgrens, waarbij voor het eerste kind het minimum aan kinderopvangtoeslag wordt bereikt, stijgt van € 99.999 ... lees meer

Aanpak faillissementsfraude

Aanpak faillissementsfraude

20-07-2017 | In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de slechte aanpak van faillissementsfraude. De minister van Veiligheid en Justitie heeft deze vragen mede namens de staatssecretaris van Financiën beantwoord. De minister ontkent dat er door de politie niet genoeg prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van faillissementsfraude. Het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD verzamelt meldingen ... lees meer

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17-08-2017 | Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Lees verder

Aansprakelijkheid werkgever

17-08-2017 | Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10-08-2017 | Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons