Zoeken in ons nieuwsarchief:

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22-06-2017 | Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. Na het eerste jaar vervalt de eis dat niet minder dan het wettelijk ... lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22-06-2017 | Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast: De positie van de preventiemedewerker is versterkt. De adviserende rol van de bedrijfsarts is verduidelijkt. Werknemers hebben recht op een consult van de bedrijfsarts. De positie van de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners is verbeterd. Het basiscontract ... lees meer

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

15-06-2017 | Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht. Tot het inkomen dat wordt gekort op de uitkering behoren uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke oudedagsuitkeringen of daaraan voorafgaande uitkeringen. Een uitkering die iemand al voor het intreden van zijn werkloosheid ontvangt als compensatie voor een eerder verlies aan arbeidsuren wordt niet gekort op de WW-uitkering. ... lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15-06-2017 | Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen aan de betrokken werknemer. Als de werknemer het niet eens is met het gegeven ontslag, kan hij de nietigheid daarvan inroepen. Een werknemer werd na een 18-jarig dienstverband op staande voet ontslagen. De werknemer bestreed ... lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

Niet sluitende rittenregistraties

08-06-2017 | Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak leidt tot een bijtelling bij het loon. Dat voordeel bedraagt tenminste 22% van de waarde van de auto. Er volgt geen bijtelling als de werknemer overtuigend aantoont dat de auto op jaarbasis ... lees meer

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

08-06-2017 | Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan door de vervanging van de VAR door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet een onderzoek uit laten voeren naar een meer eigentijdse invulling van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ die van belang zijn voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Een uitgebreid rapport met varianten voor de ... lees meer

Start onderneming met behoud van uitkering

Start onderneming met behoud van uitkering

08-06-2017 | Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming verlenen om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten. Dat kan voor een periode van 26 weken. Het moet gaan om nieuwe activiteiten. Het is niet toegestaan om bestaande werkzaamheden voort te zetten onder deze regeling. Mocht achteraf blijken dat de werkzaamheden, waarvoor het UWV toestemming heeft gegeven om deze met behoud van ... lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

02-06-2017 | De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Voor de goede orde zij vermeld dat dit niet geldt voor kwaadwillenden. De mededeling van de staatssecretaris is gedaan naar aanleiding van het verschijnen van een rapport betreffende het onderzoek naar varianten voor de kwalificatie van de ... lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31-05-2017 | Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor mensen jonger dan 23 jaar bedraagt het minimumloon een percentage van het minimumloon voor een volwassene. Deze percentages gaan voor 18- tot en met 21-jarigen per 1 juli 2017 omhoog. De bedragen van het minimumloon worden ieder halfjaar ... lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22-06-2017 | Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de Lees verder

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22-06-2017 | Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen Lees verder

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

15-06-2017 | Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht. Tot het inkomen dat wordt gekort op de uitkering behoren uit Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons