Zoeken in ons nieuwsarchief:

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18-07-2019 | Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde mee dat het jaarcontract niet zou worden verlengd. De werkneemster startte een procedure bij de kantonrechter, waarin verzocht werd om een billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Kern van het ... lees meer

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

18-07-2019 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zelfstandigen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over de invoering van een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen. De sociale partners zullen in overleg met zelfstandigenorganisaties een voorstel ... lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019 | De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. Huidige regeling Volgens de huidige regeling heeft een werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en wordt ... lees meer

Kamervragen youngtimerregeling

Kamervragen youngtimerregeling

04-07-2019 | Voor auto’s van de zaak, die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een afwijkende bijtellingsregeling. De bijtelling bedraagt 35% van de waarde in het economische verkeer en is dus niet gebaseerd op de oorspronkelijke catalogusprijs van de auto. Deze regeling staat bekend als de youngtimerregeling. Volgens de staatssecretaris van Financiën is met deze afwijkende regeling niet bedoeld om een ... lees meer

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

04-07-2019 | Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli gaat het minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder omhoog van € 1.615,80 naar € 1.635,60 bruto per maand. Omdat de uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, gaan ook deze uitkeringsbedragen per 1 juli omhoog. Het gaat om de ... lees meer

Werken als zelfstandige

Werken als zelfstandige

04-07-2019 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er). De groep zzp’ers is zeer divers. Volgens de minister is duidelijke wetgeving nodig om onbedoelde concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen te voorkomen. Zzp’ers hebben fiscale ... lees meer

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

04-07-2019 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd naar de Eerste Kamer gestuurd. In de nota beantwoordt de minister vragen van diverse fracties. Veel vragen hebben betrekking op het pensioenakkoord en op de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting met ingang van 2025. ... lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04-07-2019 | De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt de AOW-leeftijd door deze wet uit op 67 jaar. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. De manier waarop dat gebeurt is niet in deze ... lees meer

Herstel arbeidsovereenkomst

Herstel arbeidsovereenkomst

26-06-2019 | Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd. De kantonrechter mag dit verzoek alleen inwilligen als aan de wettelijke voorwaarden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is voldaan en er geen ... lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18-07-2019 | Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere Lees verder

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

18-07-2019 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zelfstandigen en Lees verder

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019 | De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons