Loading...
Lonen actualiteiten2017-01-23T14:29:09+00:00

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 | Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. Deze verlaging geldt alleen voor auto’s die op of na deze datum op kenteken zijn gezet. Voor auto’s die voor 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet geldt op grond van het overgangsrecht de oude standaardbijtelling van 25%. Het verschil in bijtelling ... lees meer

Internetconsultatie aanpassing dagloon- en inkomensbesluit

Internetconsultatie aanpassing dagloon- en inkomensbesluit

17-01-2019 | Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal vijf weken. Tijdens het verlof bestaat geen wettelijk recht op loondoorbetaling, maar wel recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon. Het aanvullend geboorteverlof is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). De minister van Sociale Zaken en ... lees meer

Nota van wijziging voorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Nota van wijziging voorstel Wet arbeidsmarkt in balans

16-01-2019 | Bij de Tweede Kamer is het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in behandeling. Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en in de Wet financiering sociale verzekeringen. De doelstelling van het wetvoorstel is verbetering van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De minister ... lees meer

Werknemer nam ontslag op staande voet

Werknemer nam ontslag op staande voet

10-01-2019 | Ontslag op staande voet kan niet alleen door de werkgever worden gegeven, maar ook door de werknemer worden genomen. In beide gevallen is een dringende reden vereist, die het de opzeggende partij onmogelijk maakt om de dienstbetrekking nog langer te laten voortduren. De omstandigheden van het geval spelen een belangrijke rol bij de beantwoording van de vraag of er een dringende reden is. De partij ... lees meer

Wijzigingen loonbelasting

Wijzigingen loonbelasting

04-01-2019 | In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief omzetbelasting. Bepalend voor de hoogte van het percentage van de bijtelling zijn de CO2-uitstoot en de ... lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2019

Tarieven en heffingskortingen 2019

04-01-2019 | De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot AOW-leeftijd tarief AOW-gerechtigde € 0 t/m € 20.384 36,65% 18,75% € 20.385 t/m € 34.300 38,10% 20,20% € 34.301 t/m € 68.507 38,10% 38,10% € 68.508 en hoger 51,75% 51,75% Voor mensen, die geboren zijn voor 1 januari 1946, geldt een hogere ... lees meer

Bedragen kindregelingen 2019

Bedragen kindregelingen 2019

04-01-2019 | KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 219,97 6 t/m 11 jaar € 267,10 12 t/m 17 jaar € 314,24 KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2019 zijn als volgt: dagopvang € 8,02; buitenschoolse opvang € 6,89; gastouderopvang € ... lees meer

Belastingplan 2019 aangenomen

Belastingplan 2019 aangenomen

20-12-2018 | De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat naast het eigenlijke Belastingplan de volgende wetsvoorstellen: Wet Overige fiscale maatregelen 2019, Wet Bedrijfsleven 2019, Fiscale Vergroeningsmaatregelen 2019, Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen, Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel, Wet ... lees meer

Onterechte loonsanctie

Onterechte loonsanctie

20-12-2018 | Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Deze verplichting geldt voor de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Het UWV kan de loondoorbetalingsverplichting bij wijze van sanctie verlengen met 52 weken wanneer onvoldoende activiteiten worden ontplooid om de werknemer te laten re-integreren in het arbeidsproces. Het UWV legde een loonsanctie ... lees meer

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 | Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de Lees verder

Internetconsultatie aanpassing dagloon- en inkomensbesluit

17-01-2019 | Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal vijf weken. Lees verder

Nota van wijziging voorstel Wet arbeidsmarkt in balans

16-01-2019 | Bij de Tweede Kamer is het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in behandeling. Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons