Zoeken in ons nieuwsarchief:

Liever een oude auto van de zaak?

Liever een oude auto van de zaak?

19-10-2017 | De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld, ook voor privégebruik ter beschikking wordt gesteld. De reguliere bijtelling voor auto’s, die in 2017 op kenteken worden gezet, bedraagt 22% van de waarde van de auto. De bijtelling wordt berekend over ... lees meer

Geen cumulatie van ontslaggronden

Geen cumulatie van ontslaggronden

18-10-2017 | Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers alleen opzeggen als daar een redelijke grond voor is. Daarnaast geldt als vereiste dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk mag zijn. De wet bevat een opsomming van wat onder een redelijke grond wordt verstaan. Deze opsomming is geletterd van a tot en met h. In ... lees meer

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

18-10-2017 | Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend beding alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en het beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ... lees meer

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

18-10-2017 | Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatieregeling zal worden opgenomen in een ministeriële regeling. Op hoofdlijnen ziet deze er als volgt ... lees meer

Minimumloon over overwerkvergoeding

Minimumloon over overwerkvergoeding

17-10-2017 | Werkgevers, die de betaling van vakantietoeslag over de vergoeding voor overwerk, dat voor 2018 is verricht, willen voorkomen, moeten ervoor zorgen dat zij voor 1 januari 2018 het overwerk hebben uitbetaald of dat het overwerk voor die datum is gecompenseerd door minder te werken. Volgens de huidige tekst van de wet hoeft over de verdiensten uit overwerk niet ten minste het wettelijk minimumloon ... lees meer

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

11-10-2017 | De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities. Onderstaand volgt een beknopt overzicht. Voor de goede orde, het gaat om plannen die in de periode van 2018 tot en met 2021 nog moeten worden omgezet in wetgeving. Daarmee kan worden begonnen wanneer het nieuwe kabinet is geïnstalleerd. ArbeidsmarktOntslagrechtEr ... lees meer

Nabetaling is onderdeel loon

Nabetaling is onderdeel loon

05-10-2017 | Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Vergoedingen die in het kader van de dienstbetrekking worden betaald zijn onderdeel van het loonbegrip. Onder verwijzing naar het ruime loonbegrip heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een van een vroegere werkgever ontvangen nabetaling tot het loon behoorde. De vroegere ... lees meer

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05-10-2017 | Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend voor de toepassing van de uitzondering is het ontbreken van de gezagsverhouding in de arbeidsrelatie tussen de dga en de bv waarvoor hij werkt. Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat niet aan de voorwaarden voor de uitzondering op de ... lees meer

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

05-10-2017 | Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 22% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld. De wet bevat de fictie dat het ter beschikking stellen van een auto voor zakelijk gebruik inhoudt dat de auto ook privé wordt gebruikt. Er vindt geen bijtelling bij het loon ... lees meer

Liever een oude auto van de zaak?

19-10-2017 | De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de Lees verder

Geen cumulatie van ontslaggronden

18-10-2017 | Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers alleen opzeggen als daar een redelijke grond voor is. Lees verder

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

18-10-2017 | Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons